Una proposta d’interpretació del nacionalisme des de l’antropologia

Producción científica: Contribución a una revistaArtículoInvestigaciónrevisión exhaustiva

Resumen

L’actual conflicte polític generat per les demandes independentistes catalanes és un dels desafiaments més importants a què s’enfronta l’antropologia a espanya avui. Aquest article no analitza el procés català sinó que, fent un pas enrere, proposa partir del bagatge teòric i etnogràfic sobre el nacionalisme construït des de la disciplina com a punt de partida previ per aquells que vulguin afrontar l’anàlisi antropològica del que està passant avui a catalunya. L’objectiu és presentar una proposta de marc d’interpretació antropològica del nacionalisme com a fenomen a partir d’aquest coneixement acumulat. L’article comença explicitant quins són els pressupòsits o premisses de partida que l’orienten, tant pel què fa a la possibilitat de construir una teoria del nacionalisme, com pel què fa als trets propis de la disciplina antropològica que s’assumeix que poden ser útils en aquest intent de comprensió del fenomen nacional. continua després exposant una interpretació del nacionalisme, delimitant quins són els termes en joc i els seus significats, i acaba proposant quins camps d’anàlisi antropològica poden ser útils per a la comprensió realment interdisciplinària d’un fenomen tan complex com és la qüestió nacional.
Idioma originalCatalán
Páginas (desde-hasta)28-44
PublicaciónQuaderns-e (Institut Catalá d'Antropologia)
Volumen23
N.º2
EstadoPublicada - 2019

Citar esto