RELIG 2015 00016. Per un tractament mediàtic inclusiu de l'islam: Religió in consum mediàtic a contextos post-migratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magrib a Catalunya

Amparo Huertas Bailén, Jose Luis Terron Blanco

Producción científica: Informe/libroInforme oficial

Resumen

Aquest document és una guia de recomanacions, fruit del treball qualitatiu realitzat sobre una mostra formada per 25 dones procedents del Nord d'Àfrica i residents a Catalunya. A partir de les entrevistes realitzades, s'ha redactar un decàleg recollint les seves idees i suggeriments.
Idioma originalIndefinido/desconocido
Número de páginas8
EstadoPublicada - 1 ene 2017

Citar esto