Recull d'indicadors i mesures per avaluar els resultats dels sistemes de protecció a la infància: revisió de la literatura internacional

Clara Sanz Escudia, Josefina Sala Roca, Laura Arnau Sabates, Joan Llosada Gistau

Producción científica: Informe/libroInforme oficial

Resumen

A EEUU hi ha una llarga tradició en la recollida sistemàtica de dades dels serveis de protecció per tal de poder avaluar l'atenció que donen els serveis dels estats, dissenyar polítiques orientades a millorar els resultats, avaluar les institucions que proveeixen els serveis i incentivar la creació dels programes innovadors per millorar els resultats. Dos dels exemples més clars són el sistema de bases federal AFCARS i els contractes programa (performance based contracting) que moltes administracions utilitzen per analitzar els resultats de la intervenció que fan les institucions amb les que contracten serveis.
Idioma originalIndefinido/desconocido
Número de páginas29
EstadoPublicada - 1 ene 2017

Citar esto