Quantificació de les diferencies entre WAIS, Terman-Merrill i Passalong: Un intent d'homegeneitzar les seves puntuacions en l'aplicació a subjectes amb CI's inferiors a la mitjana.

Producción científica: Contribución a una revistaArtículoInvestigación

Idioma originalInglés
Páginas (desde-hasta)1-1
PublicaciónDocumenta
Volumen1
N.º1
EstadoPublicada - 1 ene 1992

Citar esto