Produeix la recerca artística coneixement? Una quíntuple distinció

Producción científica: Contribución a una revistaArtículoInvestigaciónrevisión exhaustiva

Resumen

«La recerca artística» és un terme de moda que sembla portar les pràctiques de les arts contemporànies cap a noves formes, acadèmicament més respectables i properes a les ciències socials i empíriques i a les humanitats. La introducció de doctorats a les escoles d'arts i la normalització dels plans d'estudi a Europa arran del Procés de Bolonya han estat cabdals en aquest sentit. Aquestes urgències han creat una confusió enorme al voltant del significat de «recerca artística». M'agradaria ajudar a aportar una mica d'ordre a aquestes veus sovint contradictòries. El valor de l'art rau en el que el separa de la religió, la ciència, la filosofia i totes les altres formes i productes del pensament humà, i estic convençut que qualsevol persona que cerqui el reconeixement acadèmic i l'eliminació de les diferències està confosa. En aquest article distingeixo entre cinc conceptes diferents en l'ús de l'expressió «recerca artística»:1.Recerca per a l'art; és a dir, per a la producció d'art.2.Recerca en temes socials, històrics o antropològics, que va en paral·lel a la recerca en les ciències socials i les humanitats.3. Una mena de recerca curatorial.4.Recerca artística a través de l'art o dins de l'art, com a producció de per-torbacions de coneixement i de sensibilitat. 5. I per últim, tot i que no menys important, el cinquè sentit és eminent-ment filosòfic i fa referència a la consideració de l'obra d'art com un dispositiu per a la aparició del que no es pensa o es diu i que aspira a crear noves maneres de pensar, a produir un lloc per a allò que encara no ha estat pensat o dit.
Idioma originalCatalán
Páginas (desde-hasta)0001-10
Número de páginas10
PublicaciónEstudis Escènics
N.º43
EstadoPublicada - 2018

Citar esto