Preparació de blocs quirals per a nous agents de penetració cel·lular

Víctor Maestre, Ona Illa Soler, Míriam Royo, Rosa Maria Ortuño Mingarro

Producción científica: Contribución a una revistaArtículoDivulgación

1 Descargas (Pure)

Resumen

Les membranes plasmàtiques protegeixen la cèl·lula d’invasions exògenes, fet que dificulta l’arribada de certs fàrmacs a
les seves dianes terapèutiques intracel·lulars. En els últims anys, s’han desenvolupat diferents pèptids sintètics per internalitzar
diferents molècules bioactives.
Aquest article tracta de la síntesi en fase sòlida de dos pèptids tetradecamèrics híbrids mitjançant l’estratègia Fmoc/Boc.
Aquests pèptids estan constituïts per un g-aminoàcid ciclobutànic i un residu de trans-g-amino-l-prolina funcionalitzat, enllaçats alternadament. Alguns d’aquests pèptids han donat bons resultats d’internalització en cèl·lules HeLa i en el paràsit leishmània, i es preveu realitzar un estudi en profunditat de les seves propietats de penetració
Idioma originalCatalán
Páginas (desde-hasta)88-98
Número de páginas11
PublicaciónRevista de la Societat Catalana de Química
Volumen21
DOI
EstadoPublicada - 2022

Citar esto