"Feve temps que no diva tants verbs!" Manteniment i transformació de paradigmes verbals en el català nord-occidental del tombant de segle

Producción científica: Informe/libroLibroInvestigación

Resumen

Aquest llibre recull una de les tres parts en què l'autora va estructurar la tesi doctoral La progressió d'isoglosses d'est a oest en el català del Principat: sis estudis de cas, dirigida per Joan Veny i tutoritzada per Mila Segarra, en la qual analitzava el procés d'introducció, en un dialecte conservador com és el català nord-occidental, de característiques lingüístiques innovadores generades en el català central. En els capítols continguts en aquest llibre s'incideix en l'acceleració d'aquest procés històric a partir del retorn de la democràcia a l'Estat Espanyol i de la posada en marxa a la Comunitat Autònoma de Catalunya d'una política lingüística basada en la difusió, a través del sistema educatiu i dels mitjans de comunicació de massa, d'un model de llengua estàndard que reposa principalment en les característiques del català central. Com a resultat de l'anàlisi d'un corpus d'enquestes recollides sobre el terreny, l'autora estableix diferents àrees, dins del català nord-occidental, en funció de la rapidesa amb què s'hi produeix el procés d'adopció de les formes innovadores procedents del català central, i assenyala diversos factors extralingüístics que afavoreixen o dificulten aquest procés de canvi lingüístic.
Idioma originalCatalán
Lugar de publicaciónBarcelona (ES)
Número de páginas237
Volumen1
Edición1
EstadoPublicada - 1 abr 2012

Serie de la publicación

NombreTextos i Estudis de Cultura Catalana, 176

Citar esto