El mapa dels assentaments andalusins de Yabisa

Producción científica: Contribución a una revistaArtículoInvestigaciónrevisión exhaustiva

Resumen

L'estudi dels assentaments andalusins d'Eivissa i la seva vinculació amb els espais irrigats va començar el 1992, en el marc d'un projecte de recerca dirigit per Miquel Barceló'. L'objectiu del projecte era reconstruir el procés de migració i colonització de l'illa per part dels diversos grups clànics, berbers i àrabs, dels quals es conservava la nòmina suposadament completa del moment de la conquesta catalana del 1235, en el document de repartiment de l'illa conegut com Memoriale Divisionis i publicat per Joan Marí Cardona (1976: 69-81). El mapa que presento en aquest article (fïg. 5) concent ra l'esforç de recerca de vuit anys i la seva elaboració, així com la seva comprensió, han estat paulatines i enriquides al llarg d'aquest temps, mobilitzant registres d'informació molt variats que configuren el que coneixem com a mètodes de r"arqueologia hidràulica" (Kirchner, Navarro 1993).
Idioma originalCatalán
Páginas (desde-hasta)0015-20
Número de páginas6
PublicaciónEivissa
N.º41
EstadoPublicada - 2004

Citar esto