Duration of mucositis and dysphagia following radiotherapy (+cetuximab) for locoregionally advanced head and neck cancer

J. A. Bonner, P. M. Harari, J. Giralt, D. Raben, J. Jassem, N. Azarnia, S. A. Spencer, E. K. Rowinsky, N. Amellal, J. L. Baselga, K. Ang

Producción científica: Contribución a una revistaArtículoInvestigaciónrevisión exhaustiva

Citar esto