Disseny d’una simulació judicial multilingüe per futurs traductors, intèrprets i operadors jurídics

Título traducido de la contribución: Diseño de una simulación judicial multilingüe para futuros traductores, intérpretes y operadores judiciales

Ester Torres-Simón*, Judith Raigal Aran, Anthony Pym, Maria Font i Mas, Diana Marín, Sergi Prats

*Autor correspondiente de este trabajo

Producción científica: Contribución a una revistaArtículoDocencia

Resumen

En aquest estudi es presenta el disseny i desenvolupament d’una col·laboració entre l’àrea de Dret internacional privat de la Facultat de Ciències Jurídiques i el Màster en Traducció Professional de la URV que té l’objectiu d’acostar la tasca de la interpretació I la traducció judicial als operadors jurídics, com són els exercents de l’advocacia, la judicatura, l’oficina judicial, i viceversa. Aquest experiència és l’eix d’un projecte d’innovació docent en el que es crea un espai comú d’aprenentatge mitjançant la preparació i la simulació de casos amb presència d’una llengua estrangera.
Título traducido de la contribuciónDiseño de una simulación judicial multilingüe para futuros traductores, intérpretes y operadores judiciales
Idioma originalCatalán
PublicaciónRevista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
Volumen5
EstadoPublicada - 2021

Palabras clave

  • traducción legal
  • interpretación judicial
  • innovación educativa
  • transdisciplinariedad

Citar esto