Esport i immigració a Espanya. El paper de l'esport en la integració dels ciutadans

  • Kennett , Christopher Robert (Principal Investigator)
  • Cashamn, Richard (Colaborador/a)
  • Da Costa, Lamartine (Colaborador/a)
  • Henry, Ian P. (Colaborador/a)
  • Puig Barata, Nuria (Colaborador/a)
  • Sole Puig, Luisa Carlota (Colaborador/a)
  • Cerezuela Martínez, Berta (Investigador/a)
  • Moragas Spa, Miguel de (Investigador/a)

Detalles del proyecto

EstadoFinalizado
Fecha de inicio/Fecha fin1/06/0530/04/06