Desenvolupament d'un simulador numèric del procés de compostatge i aplicació a l'optimització del compostatge de llots i barreges amb altres residus orgànics

    Detalles del proyecto

    EstadoFinalizado
    Fecha de inicio/Fecha fin14/12/0614/12/09