Perfil personal

Educación/cualificación académica

Doctor/a, Doctorat, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Fecha de beca: 1 oct 1992

Licenciado/a con grado, Llicenciat en Història amb grau, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Fecha de beca: 1 jun 1985

Licenciado/a, Llicenciat, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Fecha de beca: 22 jun 1979

Puestos externos a la institución

Professor d'Història Econòmica, Universitat de Vic. Facultat d'Estudis Empresarials

1 oct 199030 jun 1991

Professor Numerari d'Ensenyament Secundari, Institut d'Ensenyament Secundari Vic (IES VIC)

1 ago 198030 jun 1990

Professor No.numerari d'Ensenyament Secundari, Institut d'Ensenyament Secundari Jaume Callis de Vic

1 oct 197930 jul 1980