N-TETRASCAN:Noves teràpies pel tractament i seguiment no invasiu de malalties cerebrals i càncer

Perfil de la organización

Perfil de la organización

Els membres que composen el grup de recerca N-TETRASCAN provenen de diferents nuclis, amb la seva activitat lligada al Departament de Bioquímica i Biología Molecular de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els membres sènior al voltant dels quals s’erigeixen els pilars científicis d’aquesta proposta tenen expertesa en els seus camps com la nanotecnologia, bioquímica, ressonància magnètica o intel·ligència artificial. Aquesta expertesa es complementa en l’eix sobre el qual pivota el grup: càncer cerebral, així com altres malalties cerebrals, i la millora del seu tractament i seguiment. Aquests investigadors han sigut capaços d’atreure financiació a nivell nacional, internacional i autonòmic, i també financiación privada en forma de projectes amb fundacions o empreses. Aquests investigadors son, en conjunt, autors de més de 300 articles publicats en jornals de renom en àrees com bioquímica i biología molecular, radiología i medicina nuclear, cancer o nanotecnología.

Dirección a cargo:

Julia Lorenzo Rivera

Líneas de investigación

  • Línias de investigación:
  • Design and validation of nanocarriers and nanomaterials for biomedical applications related to brain disease treatment and diagnosis.
  • Rational design of selective inhibitors of oxidoreductases with potential use as pharmacological agents against cancer disease.
  • Metabolomics and imaging MR-based noninvasive therapy assessment in preclinical glioblastoma models
  • Analysis of multi-omic data for non-invasive biomarker discovery, to improve on the diagnostic and prognostic evaluation of brain tumours.

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

  • ODS 3: Salud y bienestar

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que N-TETRASCAN:Noves teràpies pel tractament i seguiment no invasiu de malalties cerebrals i càncer está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o