Malalties infeccioses-inflamatòries en animals de companyia (MIAC)

Perfil de la organización

Perfil de la organización

Aquest grup de recerca consolidat ha estat treballant conjuntament en els últims anys
(2012-2022). El MIAC centra la seva recerca clínica i aplicada en l’estudi de malalties
infeccioses e inflamatòries que afecten el gos, el gat i el cavall, sobretot en l’àmbit de
l’epidemiologia, genètica, la patogènesi, la immunologia, el diagnòstic, el tractament, el
pronòstic i la prevenció. Les malalties infeccioses zoonòtiques més estudiades pel grup són la
leishmaniosi canina, felina i equina, i la bartonellosi canina, felina i humana així com la
febre del nil. El grup també treballa amb malalties inflamatòries com pèmfig foliaci o
dermatitis atòpica així com amb medicina transfusional i regenerativa. L’objectiu general del
MIAC és incrementar la recerca d’excel•lència i avançar en el coneixement de malalties
infeccioses e inflamatòries en animals de companyia i l´home d’una forma multidisciplinar i
sota el paraigües de conceptes com una salut única i la biomedicina comparativa.

Dirección a cargo:

Laia Solano-Gallego

Líneas de investigación

  • Línias de investigación:
  • Línia de recerca sobre epidemiologia, genètica (aplicació de tècniques de whole genome sequencing i metagenòmica clínica), patogènia, immunologia clínica, aspectes clínics, marcadors diagnòstics i pronòstics (resistència o susceptibilitat) i resistència als medicaments per la leishmaniosi canina, felina i equina des de la perspectiva de una sola salut (One Health).
  • Línia de recerca en estudis clínics sobre nous fàrmacs pel tractament (nanomedicina) de la leishmaniosi en gossos malalts com el desenvolupament de nous immunomoduladors o vacunes per la prevenció de la leishmaniosi canina així com el seu us en gossos infectats sans o malalts (immunoteràpia).
  • Línia de recerca en epidemiologia i aspectes clínics e immunològics sobre febre del nil occidental que es una malaltia vírica que afecta a cavalls, altres animals i humans. Línia de recerca en epidemiologia, detecció precoç i millores terapèutiques de la infecció per herpesvirus equí tipus I (HVE-1) i el quadre neurològic de mieloencefalopatia per HVE-1. Línia de recerca en tècniques de metabolòmica per a validar nous biomarcadors de malalties inflamatòries i infeccioses en cavalls i altres animals de companyia.
  • Línia de recerca en la patogènesi (microbioma i metagenomica clínica) i marcadors diagnòstics i pronòstics (resistència o susceptibilitat) i resistència als medicaments en altres malalties inflamatòries cutànies como la pioderma, dermatitis atòpica o la dermatitis neutrofílica estèril entre d'altres.
  • Línia de recerca en el lliurament de règims terapèutics avançats com la medicina de transfusió de sang, teràpia amb cèl·lules mares i el trasplantament d'òrgans i la cirurgia mínimament invasiva i reconstructiva en gossos, gats i cavalls (exemples de fístula perianal, tractaments intraarticulars, còrnia canina i felina i empelt escleral).

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

  • ODS 3: Salud y bienestar

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Malalties infeccioses-inflamatòries en animals de companyia (MIAC) está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o