Islamolatina. Dimensions interculturals del pensament medieval i modern

Perfil de la organización

Perfil de la organización

El grup Islamolatina estudia les dimensions interculturals que van contribuir a la formació del
pensament medieval i modern, gràcies als contactes entre el judaisme, el cristianisme i l'islam
per tot l'espai mediterrani i europeu. La recerca del grup centra la seva atenció, de forma
especial, en el procés de la traducció, transmissió i interpretació de textos científics i
religiosos, i l'estudi de la redacció de textos de polèmica i diàleg interreligiós, a l'Edat
Mitjana i a la Primera Modernitat, així com les seves reescriptures posteriors. Tanmateix, el
grup estudia l'aplicació de les estratègies retòriques, siguin escolàstiques o humanistes,
utilitzades per articular el diàleg o l'enfrontament entre les tres religions monoteistes que
van contribuir a la formació de la identitat cultural europea. 

Dirección a cargo:

Cándida Ferrero Hernández

Líneas de investigación

  • Línias de investigación:
  • Filolologia Llatina
  • Filologia Semítica

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Islamolatina. Dimensions interculturals del pensament medieval i modern está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o