i-GOP. Grup d'Estudis en Innovació, Governança i Polítiques Públiques

Perfil de la organización

Perfil de la organización

El grup de recerca d’Estudis en Innovació, Governança i Polítiques Públiques (i-GOP) reuneix a
un nombrós grup d’investigadores i investigadors de diversos perfils i experiència en diferents
àrees de coneixement de les ciències socials.
Agrupats entorn l’Institut de Govern i Polítiques Públiques – IGOP – aquest grup està fermament
compromès amb l’avenç científic, la formació superior i la transferència del coneixement. Els
àmbits i problemàtiques d’interès estan relacionats amb la innovació de les polítiques
públiques i la governança de sistemes socials i polítics complexos en perspectiva comparada, i
des de diferents nivells de govern. Aquest grup aspira a generar i compartir coneixement sobre
els grans reptes de les democràcia contemporànies. i-GOP lidera i participa en un elevat número
de projectes d’investigació d’àmbit europeu i nacional. Manté també una estreta relació amb la
investigació aplicada vinculada a les administracions públiques i entitats socials. 

Dirección a cargo:

Margarita León Ramón-Borja

Líneas de investigación

 • Línias de investigación:
 • 1. DESIGUALTATS SOCIOESPACIALS I POLÍTIQUES URBANES
 • 2. DESIGUALTATS SOCIALS I REFORMA DE L'ESTAT DEL BENESTAR
 • 3. L'ACCIÓ COL·LECTIVA URBANA, EL DRET A LA CIUTAT I LA POLÍTICA DE PROXIMITAT
 • 4. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I CIUTADANIA

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

 • ODS 1: Fin de la pobreza
 • ODS 3: Salud y bienestar
 • ODS 4: Educación de calidad
 • ODS 5: Igualdad de género
 • ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 10: Reducción de las desigualdades
 • ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 13: Acción por el clima
 • ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que i-GOP. Grup d'Estudis en Innovació, Governança i Polítiques Públiques está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o