Grup d'estudis moleculars del càncer i dels efectes de les radiacions ionitzants (RADiCAN)

Perfil de la organización

Perfil de la organización

La investigació del grup es centra en dos grans fenòmens, les radiacions ionitzants (RI) i el
càncer, i consta de tres eixos. El primer, avalua els efectes sobre el genoma humà de les RI.
En aquest eix s'estudien des de grups d'individus exposats, fins a models cel·lulars "ex vivo"
o "in vitro" per avaluar aspectes fonamentals sobre la interacció de les RI amb l'ADN. El segon
eix s'analitzen les alteracions genètiques de leucèmies i tumors sòlids. Així mateix s'avalua
la susceptibilitat genètica a leucèmies infantils amb col·laboració d'hospitals de l'Estat. El
tercer eix, desenvolupa projectes competitius en relació a l'aplicació de la intel·ligència
artificial en radioteràpia, i també en relació a la dosimetria de la radioteràpia "in vivo".
Aquests projectes estan encaminats en evitar conseqüències potencialment adverses després del
tractament en radioteràpia. 

Dirección a cargo:

Francesc Barquinero Estruch

Líneas de investigación

  • Línias de investigación:
  • Biomarcadors d'exposició a les radiacions ionitzants
  • Biomarcadors d'exfectes adversos dels usos mèdics de les radiacions ionitzants
  • Genètica molecular de Leucèmies.
  • Validació d'algoritmes de càlcul de dosis per a sistemes de planificació de radioteràpia externa
  • Caracterizació dels diferents sistemes de mesura per a dosiemetria in vivo

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

  • ODS 3: Salud y bienestar

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Grup d'estudis moleculars del càncer i dels efectes de les radiacions ionitzants (RADiCAN) está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o