Grup de recerca pre-clínica i translacional en Neuro-immuno-gastroenterologia (NeuroGast)

Perfil de la organización

Perfil de la organización

L’objectiu del grup de recerca translacional i pre-clínica en neuro-immuno-gastroenterologia (NeuroGast) és estudiar els mecanismes bàsics relacionats amb el control de la funció digestiva. El grup està constituït per professors/res de la Facultat de veterinària de la UAB.
L’objectiu fonamental és traslladar el resultats de la recerca pre-clínica a l’home i als animals (tant de companyia com de renda). El punt més fort del nostre grup son els convenis amb altres institucions com son la industria farmacèutica, hospitals del nostre entorn i altres grups de recerca interessats en l’estudi de la funció digestiva. Aprofitant els nostres coneixements, hem ampliat la nostra cartera de serveis de manera a crear des de fa uns quants anys un Serveis Integrats d’Animals de Laboratori. Aquest servei té com objectiu la formació de nous professionals, la translació de la recerca pre-clínica i  la ètica en la experimentació animal i humana.

Dirección a cargo:

Marcel Jimenez Farrerons

Líneas de investigación

  • Línias de investigación:
  • Estudis in vitro de motilitat gastrointestinal i funció barrera
  • Estudis i formació amb animals d'experimentació
  • Estudis d'immunologia i dolor visceral
  • Estudis farmacològics i de translació al home i als animals
  • Microbiota i funció digestiva

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

  • ODS 3: Salud y bienestar

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Grup de recerca pre-clínica i translacional en Neuro-immuno-gastroenterologia (NeuroGast) está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o