Grup de Recerca Potenciació i Recuperació de la Memòria en Rates normals i amb Dany Cerebral

 • Dirección postalMostrar en mapa

  Edifici B. Campus de la UAB

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  España

Perfil de la organización

Perfil de la organización

El nostre grup de recerca estudia l’eficàcia de diversos tractaments (estimulació cerebral intracranial reforçant, administració de compostos capaços de provocar modificacions epigenètiques o d’actuar sobre sistemes neuroquímics cerebrals, restricció calòrica i exercici físic) per prevenir i reduir les deficiències cognitives, principalment de memòria, associades a l’envelliment, a alteracions neurodegeneratives i a dany cerebral. Utilitzem diversos models animals, amb un enfocament clarament translacional i amb una perspectiva de gènere. Hem trobat que l’eficàcia de les intervencions estudiades varia en funció de paràmetres d’aplicació, del procés cognitiu subjacent a la tasca utilitzada i de l’edat i el sexe dels animals. Els mecanismes neurobiològics que medien l’efecte facilitador inclouen, entre altres, modificacions bioquímiques, efectes neuroprotectors (reducció de la mort neuronal), increment de la neurogènesi adulta i de la neuroplasticitat i reducció de la  euroinflamació.

Dirección a cargo:

Margalida Coll Andreu

Líneas de investigación

 • Línias de investigación:
 • Efectes neurals i cognitius de l'exercici físic en el dany cerebral traumàtic
 • Nutrició, envelliment cerebral i neurodegeneració
 • Estimulació elèctrica reforçant com a protector del deteriorament cognitiu en un model de la malaltia d'Alzheimer

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

 • ODS 3: Salud y bienestar
 • ODS 13: Acción por el clima

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Grup de Recerca Potenciació i Recuperació de la Memòria en Rates normals i amb Dany Cerebral está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o