Grup de Recerca Models Animals i Humans en Trastorns Mentals

  • Dirección postalMostrar en mapa

    Edifici M. Campus de la UAB

    08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

    España

Perfil de la organización

Perfil de la organización

Els interessos i l'activitat de recerca del nostre grup es centraran els propers 3 anys, de manera general, en l’estudi dels processos/mecanismes psicològics, neurobiològics i neurogenètics implicats en la vulnerabilitat a diversos trastorns mentals,  principalment –però no exclusivament- aquells més relacionats amb la simptomatologia “externalitzant” (impulsivitat, agressivitat,  trastorns de conducta i de personalitat, i processos emocionals, atencionals i cognitius alterats en aquests trastorns) i “internalitzant” (l’ansietat, la vulnerabilitat a la depressió). Tant amb models animals (rates seleccionades genèticament –RHA i RLA-) com amb  procediments psicomètrics i experimentals, amb nens i nenes i amb adolescents/joves caracteritzats per trets d’impulsivitat i conducta
agressiva, estudiarem els possibles mecanismes psico- i neuro-biològics que intervenen en la gènesi, en el manteniment i en el possible tractament/prevenció efectius d’aquells trets conductuals i trastorns.

Dirección a cargo:

Albert Fernández Teruel

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

  • ODS 3: Salud y bienestar
  • ODS 10: Reducción de las desigualdades
  • ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Grup de Recerca Models Animals i Humans en Trastorns Mentals está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o