Grup de Recerca en Medicina de la Conservació de la Fauna Salvatge

Perfil de la organización

Perfil de la organización

L'activitat científica del nostre grup es centra en la fauna salvatge, principalment amb les espècies autòctones de vida lliure, però també en captivitat i la fauna exòtica. Més concretament, fem recerca sobre el seu benestar i les malalties que comprometen la seva salut i la conservació de la biodiversitat. Al mateix temps, investiguem la relació i repercussió d'aquests processos sobre la sanitat dels animals domèstics i la salut humana, per tant sota una àmplia perspectiva d'Una Salut (One Health) i un enfoc multidisciplinar. L'especial focus d'atenció de la nostra recerca són els factors que determinen l'aparició, persistència i propagació d’aquestes malalties, sovint deguts a complexes interaccions entre factors dinàmics a la interfície entre animals, humans i ecosistemes. L'objectiu final és la gestió adecuada dels riscos per a la conservació de la biodiversitat, així com per la sanitat animal i la salut humana, en un context de sostenibilitat ambiental i desenvolupament humà.

Dirección a cargo:

Ignasi Marco Sánchez

Líneas de investigación

  • Línias de investigación:
  • Malalties i conservació de la fauna salvatge
  • Benestar de la fauna salvatge
  • Malalties emergents i zoonòtiques a la interfase dels animals salvatges, domèstics i de l¿home, en un context "One Health"
  • Malalties transmeses per vectors en un entorn de canvi climàtic
  • Recuperació de la fauna autòctona i efecte de les espècies invasores i exòtiques

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

  • ODS 3: Salud y bienestar
  • ODS 13: Acción por el clima
  • ODS 14: Vida submarina
  • ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Grup de Recerca en Medicina de la Conservació de la Fauna Salvatge está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o