Grup de Recerca en Malalties Transmissibles en Sanitat Animal (TRANSMISAN)

Perfil de la organización

Perfil de la organización

El grup de recerca centra la seva activitat en la sanitat animal, particularment en l'estudi de les malalties transmissibles causades per microorganismes i paràsits. Les principals àrees de treball són: a) l'epidemiologia d'aquest processos, amb especial atenció als aspectes de l'anàlisi de risc i la bioseguretat de la producció  ramadera, b)la immunologia i vaccinologia aplicada a les malalties transmissibles de la producció ramadera, c)l'estudi de les resistències als agents antimicrobians i els factors que influeixen en la seva  presentació i manteniment i, d)les parasitosis en col·lectius de gats i gossos i la seva importància en la salut pública. En els darrers 5 anys, el grup ha publicat prop de 100 articles en revistes internacionals indexades, la majoria dels quals es troben en el primer quartil. Així mateix, ha liderat diversos projectes de recerca competitius, tant nacionals com internacionals i ha estat responsable de nombrosos contractes de recerca amb empreses i institucions.

Dirección a cargo:

Enric Mateu de Antonio

Líneas de investigación

  • Línias de investigación:
  • Sanitat en porcí
  • Bioseguretat i anàlisi de risc en sanitat animal
  • Resistències antimicrobianes en sanitat animal
  • Malalties parasitàries d'importància en sanitat aniaml
  • Zoonosis

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

  • ODS 3: Salud y bienestar
  • ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Grup de Recerca en Malalties Transmissibles en Sanitat Animal (TRANSMISAN) está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o