Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi - GRISS

 • Dirección postalMostrar en mapa

  Edifici I, Campus UAB

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  España

Perfil de la organización

Perfil de la organización

El GRISS (Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi / Grupo de Investigación en Imagen, Sonido y Síntesis), és un grup d’investigació consolidat de la Universitat Autònoma de Barcelona, creat a l’any 1980, reconegut per la Generalitat de Catalunya i adscrit al Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat.
Centra la seva activitat en l’estudi dels processos de producció, difusió i recepció en tots els mitjans audiovisuals, incloent-hi els nous mitjans i suports.
Els seus resultats són aplicables a les estratègies creatives, programàtiques i de planificació de l’activitat comunicativa, al camp audiovisual i de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). De la mateixa manera, són també aplicables a la interpretació de les conseqüències socials i a l’orientació de les polítiques de comunicació.

Dirección a cargo:

Nuria García Muñoz

Líneas de investigación

 • Línias de investigación:
 • Programació audiovisual, gèneres i formats
 • Políticas de comunicació
 • Comunicació i estudis de gènere
 • Anàlisi de les xarxes socials
 • Estudis d'audiència i recepció

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

 • ODS 3: Salud y bienestar
 • ODS 5: Igualdad de género
 • ODS 13: Acción por el clima
 • ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi - GRISS está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o