Grup de Recerca en Guerra, Radicalisme Politic i Conflicte Social (GRECS)

Perfil de la organización

Perfil de la organización

El GRECS és un nou grup de recerca que uneix dos grups de treball de les Universitats Autònoma de Barcelona i de Girona, amb l'objectiu d'aprofundir en un procés de col·laboració entre grups de treball afins, que ja abans d'unir-se en un sol Grup de Recerca ha aconseguit èxits com l'obtenció de contractes d'excel·lència, ajuts a la investigació i un projecte dins del Programa Horitzó 2020.
El GRECS contribuirà des de Catalunya a l'ampliació de  coneixements, internacionalització i obtenció de fons en convocatòries competitives. El nou Grup treballarà des de perspectives internacionals i comparatives, d'una banda, i locals i d'estudi de cas, de l'altra, en fenòmens com la guerra contemporània, el conflicte social i el radicalisme polític, amb línies de treball centrades a la guerra total, les violències col·lectives, els períodes de crisi (social, econòmica, sanitària) i les respostes polítiques en forma de radicalització (feixisme, antifeixisme, populisme). 

Dirección a cargo:

Javier Rodrigo Sánchez

Líneas de investigación

  • Línias de investigación:
  • Guerra
  • Radicalisme Polític
  • Conflicte Social
  • Història contemporània
  • Feixisme-antifeixisme

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

  • ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
  • ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Grup de Recerca en Guerra, Radicalisme Politic i Conflicte Social (GRECS) está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o