Grup de Recerca en Fonètica Experimental

Perfil de la organización

Perfil de la organización

El Grup de Recerca en Fonètica Experimental es va constituir l'any 1995 i està format per
investigadors doctors i predoctorals d’aquesta àrea de diverses universitats catalanes. En
concret, la seva recerca se centra en dos àmbits principals dins del camp de les ciències de la
parla: per una banda, els mecanismes de producció de sons i la seva incidència en l'origen del
canvi fonètic, i, per l’altra, l’adquisició de la fonètica de segones llengües i, en
particular, l'estudi de com interactuen les fonologies del català i de l’anglès als nivells de
percepció i de producció. Els resultats d'aquesta recerca es publiquen amb freqüència en les
revistes més rellevants de l'àrea (p.ex., Journal of Phonetics, J. of the Acoustical Society of
America, Speech Communication, Phonetica, J. of the International Phonetic Association) i es
presenten amb regularitat als congressos més importants (p.ex., International Congress of
Phonetic Sciences, Laboratory Phonology, Phonetics and Phonology in Europe). 

Dirección a cargo:

Juli Cebrian

Líneas de investigación

  • Línias de investigación:
  • Producció de la parla
  • Percepció de la parla
  • Variació i canvi fonètic
  • Adquisició de segones llengües
  • Ensenyament de la pronúncia i pedagogia fonètica

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Grup de Recerca en Fonètica Experimental está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o