Grup de Recerca en Estudis Polítics, les Identitats, les Institucions i la Corrupció (GREPIIC)

Perfil de la organización

Perfil de la organización

El Grup de Recerca en Estudis Polítics, les Identitats, les Institucions i la Corrupció (GREPIIC) és un grup pioner i soci fundador de l’única xarxa temàtica dedicada a la història de la corrupció a Europa (Politics and corruption: current comparative history and sociology). Té un caràcter interuniversitari, integrat per 26 investigadors de la  UAB, la UB i la UdL. Un equip interdisciplinari, compost  d’historiadors, juristes, politòlegs i sociòlegs, i documentalistes. El seu abast cronològic abraça des del segle XVI fins els nostres dies, ja que el fenomen de la corrupció és un cursor de la modernitat i la  construcció de les identitats.
Quant a la producció científica, des de juliol de 2017 fins l’abril de 2022, ha publicat 36 llibres, 80 capítols, i 78 articles. Així mateix, hem participat en 104 trobades científiques, 35 de les quals internacionals. Té una projecció notable en xarxes internacionals,  institucions públiques i mitjans de comunicació. 

Dirección a cargo:

Maria Gemma Rubí Casals

Líneas de investigación

  • Línias de investigación:
  • Clientelisme polític, favoritisme i corrupció electoral.
  • Discursos i pràctiques de la corrupció política.
  • Història jurídica de la corrupció política
  • Governança, transparència, valors cívics i Estat de Dret.
  • Escàndols i opinió pública

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

  • ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Grup de Recerca en Estudis Polítics, les Identitats, les Institucions i la Corrupció (GREPIIC) está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o