Grup De Recerca En Arts Escèniques I Musicals En Les Societats Contemporànies (GRAEMUSC)

Perfil de la organización

Perfil de la organización

El "Grup de Recerca en Arts Escèniques i Musicals" té l'origen en la unió de dos Grups de
Recerca: el GRAE (Grup de Recerca en Arts Escèniques) i el MUSC-Sit (Les Músiques en les
Societats Contemporànies). L'objectiu científic del GRAEMUSC se centra en l'estudi global de
les arts escèniques i musicals, en la vessant social, política i tecnològica, a partir d'una
perspectiva interdisciplinar.
La línia prioritària des de 2009 ha estat l'estudi de la societat de l'espectacle, una
trajectòria consolidada i coincident, ara ampliada.
Ens basem en cinc eixos de treball: a) el tractament a les diverses manifestacions escèniques i
musicals de problemàtiques compartides: migracions, desigualtats, violències polítiques, drets
humans, desmemòries; b) els models escènics europeus envers el context català; c) la projecció
internacional de grups, dramaturgs i creadors catalans; d) el paper de les noves tecnologies en 

Dirección a cargo:

Francesc Cortes Mir

Líneas de investigación

  • Línias de investigación:
  • Arts escèniques i músiques en la contemporaneïtat
  • Tecnologia i música
  • Música, teatre i ciutat
  • Dramatúrgies i posades en escena

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

  • ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
  • ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Grup De Recerca En Arts Escèniques I Musicals En Les Societats Contemporànies (GRAEMUSC) está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o