Grup de Recerca de Sensors i Biosensors

 • Dirección postalMostrar en mapa

  Entrada Nord Edifici de Ciències

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  España

Perfil de la organización

Perfil de la organización

El Grup de Sensors i Biosensors (GSB) és un equip multidisciplinari integrat per investigadors provinents de diferents àmbits científics. El seu principal objectiu és el disseny i la implementació de nous esquemes i estrat?gies de sensat, dirigides a simplificar l'anàlisi químic i bioquímic. Els coneixement interdisciplinari acumulat fins l'actualitat i les instal·lacions tecnologiques que te a l'abast tant del grup com de la Esfera UAB li permeten, partint del disseny conceptual, arribar fàcilment a la fabricació de instrumentació (bio)analítica integrada per aplicacions seleccionades.

Dirección a cargo:

Julián Alonso Chamarro

Líneas de investigación

 • Línias de investigación:
 • Noves tecnologies y nous materials per a l'obtenció de (bio)sensors i dispositius microfluidics
 • Microsistemes analítics automatitzats per monitorització mediambiental i per al control i l'optimització de processos de producció agroalimentària i industrial
 • Llengües electròniques per a seguretat i agroalimentació
 • Sensors, biosensors i plataformes de diagnostic d`un sol us per les arees biomedica, agroalimentaria i mediambiental

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

 • ODS 2: Hambre cero
 • ODS 3: Salud y bienestar
 • ODS 7: Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12: Producción y consumo responsables
 • ODS 14: Vida submarina
 • ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Grup de Recerca de Sensors i Biosensors está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o