Grup de Recerca de Lingüística Teòrica

 • Dirección postalMostrar en mapa

  Edifici B, Campus UAB

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  España

Perfil de la organización

Perfil de la organización

El Grup de Lingüística Teòrica va formar-se a començament dels anys vuitanta i té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental. La seva àrea d’investigació és la teoria gramatical en un sentit ampli del terme i l’equip de lingüistes que el constitueix fa recerca en camps que inclouen sintaxi, semàntica, fonologia, morfologia, lexicologia, pragmàtica, adquisició del llenguatge i variació diacrònica. Els resultats de recerca del GLT contribueixen a entendre millor com s’estructuren les llengües naturals i com són processades pels éssers humans. Les activitats de recerca s’orienten fonamentalment a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de microvariació entre les llengües naturals, amb una atenció especial a l’anàlisi gramatical de les llengües romàniques. De manera transversal, el grup compta amb especialistes en biolingüística, adquisició i patologies del llenguatge.

Líneas de investigación

 • Línias de investigación:
 • Teoria Lingüística
 • Sintaxi. Sincronia i Diacronia
 • Semàntica i Pragmàtica
 • Morfologia, Fonologia i Fonètica
 • Adquisició del Llenguatge i Agramatisme

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

 • ODS 3: Salud y bienestar

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Grup de Recerca de Lingüística Teòrica está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o