Grup de Recerca d'Anàlisi Macroeconòmica

 • Dirección postalMostrar en mapa

  Edifici B. Campus de la UAB

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  España

Perfil de la organización

Perfil de la organización

Aquest'equip d'investigació és el successor del grup de recerca (GRC) 2017 SGR 1765. El tema principal de recerca d'aquest grup es l'estudi de diferents aspectes de la política macroeconòmica,  prestant especial atenció al funcionament del mercats de treball, al paper de l'educació, a la mala assignació dels recursos en el desenvolupament econòmic i a algunes qüestions economètriques. Més concretament, els temes que volem analitzar es refereixen a (1) els costos de cerca en el mercat laboral i l'efecte riquesa; (2) Migració i ocupació sota una consolidació fiscal; (3) Centralització de la fixació de salaris i poder de mercat; (4) Participació laboral de persones grans; (5) Educació i migració, (6) Xocs i bretxes de gènere en el desenvolupament i l'educació infantil; (7) Desenvolupament i desigualtat; (8) El mercat de la terra, assignació de recursos i productivitat agrícola; (9) Mecanismes de transmissió de xocs macroeconòmics; (10) Funció de versemblança i moments neuronals simulats.

Dirección a cargo:

Jordi Caballé

Líneas de investigación

 • Línias de investigación:
 • Mercat de Treball
 • Política Macroeconòmica
 • Desenvolupament Exonòmic i Migració
 • Economia de l'Educació
 • Macroeconometria

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

 • ODS 1: Fin de la pobreza
 • ODS 2: Hambre cero
 • ODS 3: Salud y bienestar
 • ODS 4: Educación de calidad
 • ODS 5: Igualdad de género
 • ODS 6: Agua limpia y saneamiento
 • ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10: Reducción de las desigualdades
 • ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 13: Acción por el clima
 • ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Grup de Recerca d'Anàlisi Macroeconòmica está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o