Estil de Vida, Esport i Salut

 • Dirección postalMostrar en mapa

  Edifici B. Campus de la UAB

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  España

Perfil de la organización

Perfil de la organización

El nostre objectiu és desenvolupar un sistema integral, basat en metodologia d’avaluació ecològica momentània (EMA) i en tecnologia mHealth, per a monitoritzar les conductes d’esforç i recuperació relacionades amb la pràctica d’AF i d’esport, en esportistes i en població general.
Tenim una visió interdisciplinària de l’esport i l’AF com a eines d’educació per a la salut, junt amb altres hàbits com la dieta, la gestió de l’estrès, el son, les conductes de recuperació i de prevenció de lesions. Pretenem la transferència a la societat dels resultats
de la nostra recerca i de la tecnologia derivada. El nostre grup està format per 14 membres, dels quals 7 són dones; 11 doctors/es; 7 amb tram viu; 2 postdocs i una predoc; 9 són de la UAB; hi ha 6 psicòlegs/es, 3 metges, 1 educador físic i 4 especialistes en  neurociències. En conjunt, des de 2017, hem publicat més de 130 articles científics, 79 en Q1, amb 974 cites (JCR o SJR). Hem dirigit 15 tesis doctorals (24 en curs), 103 TFMs, 104 TFGs.

Dirección a cargo:

Lluis Capdevila

Líneas de investigación

 • Línias de investigación:
 • Psicologia de l'Esport/Activitat Física i Salut: tecnologia mHealth i metodologia EMA aplicada a l¿estil de vida i al benestar.
 • Ciències de l'Activitat Física i l'Esport: tecnologia mHealth i metodologia EMA aplicada al procés d'estrès/recuperació.
 • Neurociències: efectes sobre la salut de l'exercici físic i de tractaments dietètics segons el gènere.
 • Medicina de l'Exercici i l'Esport: determinants i prevenció de les lesions esportives.
 • Metodologia: desenvolupament d'eines per a la qualitat metodològica dels estudis en ciències de la salut i de l'esport.

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

 • ODS 3: Salud y bienestar
 • ODS 7: Energía asequible y no contaminante
 • ODS 13: Acción por el clima
 • ODS 14: Vida submarina

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Estil de Vida, Esport i Salut está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o