Departamento de Ingeniería Electrónica

 • Dirección postalMostrar en mapa

  Edifici Q

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  España

Perfil de la organización

Perfil de la organización

El Departament d'Enginyeria Electrònica (DEE) va ser creat el 14 de Desembre de 1995 per desenvolupar la docència en l'àmbit de l'Electrònica i Tecnologia Electrònica a la UAB, així com la recerca i transferència tecnològica en aquestes àrees i en àrees afins. Es va integrar inicialment a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE), fins l'any 2009, en que al fusionar-se l'ETSE amb l'EUIS, s'integra a l'Escola d'Enginyeria, a on és actualment. El Departament participa en la docència a 9 titulacions de Grau i a dos Màsters, així com en el programa de doctorat d’Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació, i aplega aproximadament uns 67 membres entre personal docent i investigador, estudiants de postgrau, i personal d'administració i serveis. Des d'un punt de vista estructural, el reglament del departament estipula que el Consell del Departament és l'òrgan màxim de decisió. D’altra banda, la Comissió Executiva és l'òrgan de gestió ordinari del departament.

El DEE participa en diversitat de projectes estatals, autonòmics i de la comunitat europea, així com en col·laboracions i convenis amb altres centres, institucions i empreses espanyoles i estrangeres. 

Dirección a cargo:

Jorge Francisco Suñe Tarruella

Líneas de investigación

 • Línias de investigación:
 • Fundamentals of quantum electron transport
 • Physics-based simulation and modeling of nanoscale devices
 • RF/microwave circuits, sensors and systems
 • Radiofrequency identification (RFID)
 • Electrical characterization and reliability of electron devices
 • Memristors and neuromorphic circuits
 • Ambient RF energy harvesting
 • Electronic applications of 2D materials
 • Smart MEMS sensors integrated in CMOS
 • Non-linear properties and synchronization in MEMS/NEMS resonators

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

 • ODS 3: Salud y bienestar
 • ODS 7: Energía asequible y no contaminante

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Departamento de Ingeniería Electrónica está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o