Departamento de Prehistoria

 • Dirección postalMostrar en mapa

  Edifici B

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  España

Perfil de la organización

Perfil de la organización

El Departament de Prehistòria, adscrit a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, és l'estructura bàsica encarregada d'organitzar i desenvolupar la recerca i la transferència de coneixements del personal acadèmic i del personal investigador en formació que en forma part; de programar i impartir la docència de prehistòria i arqueologia prehistòrica, d'acord amb els requeriments dels centres, facultats o escoles de la Universitat Autònoma de Barcelona i amb la programació docent de la Universitat, i d'organitzar i desenvolupar programes i estudis de doctorat i de postgrau. En són membres el personal acadèmic, el personal investigador en formació, el personal d'administració i serveis que hi estigui adscrit així com els estudiants de grau i de postgrau que desenvolupin tasques de recerca sota la responsabilitat d'un membre del personal acadèmic del Departament.

Les principals funcions són:

 • Coordinar i impartir els ensenyaments que té assignats.
 • Impulsar les activitats docents i de recerca del seu personal.
 • Promoure i subscriure contractes en l'àmbit de la recerca i la transferència de tecnologia.
 • Participar en els processos d'avaluació de la qualitat de la docència, la recerca i la gestió.

Dirección a cargo:

M. de la Paloma Gonzalez Marcen

Líneas de investigación

 • Línias de investigación:
 • Prehistòria del sud-est de la península Ibèrica
 • Arqueologia de les pràctiques funeràries
 • Cronologia i periodització en arqueologia
 • Anàlisi de material arqueològic macrolític
 • Traceologia, funcionalitat i teoria econòmica
 • Anàlisi tecnològica de la ceràmica prehistòrica
 • Antropologia física aplicada l'Arqueologia
 • Teoria arqueològica
 • Arqueologia quantitativa i aplicacions estadístiques
 • Aplicacions informàtiques per a la investigció arqueològica
 • TICS aplicades a l'Arqueologia
 • Desenvolupament de noves tècniques d'anàlisi espaial
 • Intel·ligència artificial en Arqueologia
 • Realitat virtual i tècniques de visualització multidimensional en Arqueologia
 • Arqueologia social i arqueologia de les dones
 • Arqueologia de les societats caçadores-recol·lectores
 • Arqueologia i prehistòria dels Pirineus
 • Arqueologia de les comunitats aestatals del Mediterrani ibèric (VIe - Ier mil.leni cal ANE)
 • Arqueologia de les comunitats aestatals dels Andes centrals (Horitzonts del Formatiu, 1400-100 cal ANE). 20. Sociologia des de l'Arqueologia
 • Arqueologia de la producció d'aliments a la Prehistòria
 • Etnoarqueologia
 • Arqueozoologia
 • Arqueologia d'Amèrica
 • Arqueobotànica
 • Les primeres societats agrícoles del Pròxim Orient
 • Prehistòria Recent de Catalunya (7000-600 a. C.)

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

 • ODS 1: Fin de la pobreza
 • ODS 2: Hambre cero
 • ODS 3: Salud y bienestar
 • ODS 5: Igualdad de género
 • ODS 10: Reducción de las desigualdades
 • ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12: Producción y consumo responsables
 • ODS 13: Acción por el clima
 • ODS 14: Vida submarina
 • ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Departamento de Prehistoria está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o
 • Dades treball de camp Cova del Tabac 2023

  Martínez Moreno, J. (Creador), Vega Bolivar, S. (Creador), Rodriguez Pérez, C. (Creador), Mora Torcal, R. (Creador), Gonzalez Marcen, M. D. L. P. (Creador), Roda Gilabert, X. (Creador) & Benito-Calvo, A. (Creador), CORA.Repositori de Dades de Recerca, 17 abr 2023

  Dataset: Conjunto de datos

 • Teegarden's Star RV and H{alpha} curves

  Zechmeister, M. (Creador), Ribas, I. (Creador), Reiners, A. (Creador), Caballero, J. A. (Colaborador), Bauer, F. F. (Creador), Béjar, V. J. S. (Colaborador), González-Cuesta, L. (Colaborador), Herrero, E. (Creador), Lalitha, S. (Creador), López-González, M. J. (Colaborador), Luque, R. (Creador), Morales, J. C. (Creador), Pallé, E. (Colaborador), Rodríguez, E. (Colaborador), Rodríguez López, L. C. (Colaborador), Tal-Or, L. (Creador), Anglada-Escudé, G. (Colaborador), Quirrenbach, A. (Creador), Amado, P. J. (Creador), Abril, M. (Creador), Aceituno, F. J. (Creador), Aceituno, J. (Creador), Alonso-Floriano, F. J. (Creador), Ammler-Von Eiff, E. M. (Creador), Antona Jiménez, J. R. (Colaborador), Anwand-Heerwart, H. (Creador), Arroyo-Torres, B. (Creador), Azzaro, M. (Creador), Baroch, D. (Creador), Barrado, D. (Creador), Becerril, S. (Creador), Benítez, D. (Colaborador), Berdiñas, Z. M. (Colaborador), Bergond, G. (Creador), Bluhm, P. (Creador), Brinkmöller, M. (Colaborador), Del Burgo, B. C. (Creador), Calvo Ortega, O. R. (Creador), Cano, J. (Creador), Cardona Guillén, G. C. (Colaborador), Carro, J. (Creador), Cárdenas Vázquez, V. M. C. (Colaborador), Casal, E. (Creador), Casasayas-Barris, N. (Creador), Casanova, V. (Creador), Chaturvedi, P. (Creador), Cifuentes, C. (Creador), Claret, A. (Creador), Colomé, J. (Colaborador), Cortés-Contreras, M. (Colaborador), Czesla, S. (Creador), Díez-Alonso, E. (Colaborador), Dorda, R. (Creador), Fernández, M. (Colaborador), Fernández-Martín, A. (Colaborador), Fuhrmeister, B. (Creador), Fukui, A. (Creador), Galadí-Enríquez, D. (Colaborador), Gallardo Cava, C. I. (Creador), Garcia De La Fuente, D. L. F. J. (Creador), García-Piquer, A. (Creador), García Vargas, V. M. L. (Colaborador), Gesa, L. (Creador), Góngora Rueda, R. J. (Colaborador), González-Álvarez, E. (Colaborador), González Hernández, H. J. I. (Colaborador), González-Peinado, R. (Colaborador), Grözinger, U. (Colaborador), Guàrdia, J. (Colaborador), Guijarro, A. (Creador), De Guindos, G. E. (Creador), Hatzes, A. P. (Creador), Hauschildt, P. H. (Creador), Hedrosa, R. P. (Creador), Helmling, J. (Creador), Henning, T. (Creador), Hermelo, I. (Creador), Arabi, R. H. (Colaborador), Castaño, L. H. (Colaborador), Otero, F. H. (Colaborador), Hintz, D. (Creador), Huke, P. (Creador), Huber, A. (Creador), Jeffers, S. V. (Creador), Johnson, E. N. (Creador), De Juan, J. E. (Creador), Kaminski, A. (Creador), Kemmer, J. (Creador), Kim, M. (Creador), Klahr, H. (Creador), Klein, R. (Creador), Klüter, J. (Colaborador), Klutsch, A. (Creador), Kossakowski, D. (Creador), Kürster, M. (Colaborador), Labarga, F. (Creador), Lafarga, M. (Creador), Llamas, M. (Creador), Lampón, M. (Colaborador), Lara, L. M. (Creador), Launhardt, R. (Creador), Lázaro, F. J. (Colaborador), Lodieu, N. (Creador), Del Fresno, M. L. (Colaborador), López-Puertas, M. (Colaborador), Salas, J. F. L. (Colaborador), López-Santiago, J. (Colaborador), Madinabeitia, H. M. (Colaborador), Mall, U. (Creador), Mancini, L. (Creador), Mandel, H. (Creador), Marfil, E. (Creador), Molina, J. A. M. (Colaborador), Fernández, D. M. (Colaborador), Martin ., E. (Colaborador), Martín-Fernández, P. (Colaborador), Martín-Ruiz, S. (Colaborador), Marvin, C. J. (Creador), Mirabet, E. (Creador), Montañés-Rodríguez, P. (Colaborador), Montes, D. (Creador), Moreno-Raya, M. E. (Creador), Nagel, E. (Creador), Naranjo, V. (Creador), Narita, N. (Creador), Nortmann, L. (Creador), Nowak, G. (Creador), Ofir, A. (Creador), Oshagh, M. (Creador), Panduro, J. (Creador), Parviainen, H. (Creador), Pascual, J. (Creador), Passegger, V. M. (Creador), Pavlov, A. (Creador), Pedraz, S. (Creador), Pérez-Calpena, A. (Colaborador), Pérez Medialdea, M. D. (Colaborador), Perger, M. (Creador), Perryman, M. A. C. (Colaborador), Rabaza, O. (Creador), Ballesta, A. R. (Colaborador), Rebolo, R. (Creador), Redondo, P. (Creador), Reffert, S. (Creador), Reinhardt, S. (Creador), Rhode, P. (Creador), Rix, H. (Creador), Rodler, F. (Creador), Trinidad, A. R. (Colaborador), Rosich, A. (Creador), Sadegi, S. (Creador), Sánchez-Blanco, E. (Colaborador), Carrasco, M. A. S. (Colaborador), Sánchez-López, A. (Colaborador), Sanz-Forcada, J. (Creador), Sarkis, P. (Creador), Sarmiento, L. F. (Creador), Schäfer, S. (Colaborador), Schmitt, J. H. M. M. (Colaborador), Schöfer, P. (Colaborador), Schweitzer, A. (Creador), Seifert, W. (Creador), Shulyak, D. (Creador), Solano, E. (Creador), Sota, A. (Creador), Stahl, O. (Creador), Stock, S. (Creador), Strachan, J. B. P. (Colaborador), Stuber, T. (Creador), Stürmer, J. (Colaborador), Suárez, J. C. (Colaborador), Tabernero, H. M. (Creador), Tala Pinto, P. M. (Creador), Trifonov, T. (Creador), Veredas, G. (Creador), Vico Linares, L. J. I. (Creador), Vilardell, F. (Creador), Wagner, K. (Creador), Wolthoff, V. (Creador), Xu, W. (Creador), Yan, F. (Creador) & Osorio, M. R. Z. (Colaborador), Centre de Donnees Strasbourg (CDS), 1 jul 2019

  Dataset: Conjunto de datos