Departamento de Microelectrónica y Sistemas Electrónicos

 • Dirección postalMostrar en mapa

  Edifici Q

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  España

Perfil de la organización

Perfil de la organización

El Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics (MiSE) va ser creat l'any 2005 a partir de la Unitat de Microelectrònica: Disseny de Circuits Integrats de l'antic Departament d'Informàtica i té per objectius principals impartir docència i desenvolupar recerca i innovació en els àmbits en que és competent.

El Departament està adscrit a l'Escola d'Enginyeria en la que realitza la seva activitat docent majoritària de grau i màster, activitat que està centrada en l'àmbit de la Microelectrònica i Sistemes Electrònics. L'activitat docent principal la imparteix en els graus d'Enginyeria Informàtica, Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, Enginyeria de Dades, Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles i Gestió Aeronàutica i en el màster oficial d'Enginyeria de Telecomunicació. Tanmateix el Departament participa en el programa de doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicacions (acreditat en progrés cap a l’excel·lència).

El Departament està format per uns 40 membres entre personal acadèmic, estudiants de postgrau i personal d'administració i serveis. El reglament del Departament estipula que el Consell del Departament és l'òrgan màxim de decisió, que delega la gestió ordinària en la Comissió Executiva del Departament.

A nivell de recerca i innovació, el Departament participa en projectes europeus, estatals, autonòmics i realitza col·laboracions i convenis amb altres administracions i empreses tant nacionals com estrangeres.

Dirección a cargo:

Jordi Carrabina Bordoll

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

 • ODS 3: Salud y bienestar
 • ODS 7: Energía asequible y no contaminante
 • ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Departamento de Microelectrónica y Sistemas Electrónicos está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o