Departamento de Medicina y Cirugía Animal

 • Dirección postalMostrar en mapa

  Campus UAB, Edifici V

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  España

Perfil de la organización

Perfil de la organización

El Departament de Medicina i Cirurgia Animals és un departament de la Universitat Autònoma de Barcelona, creat el dia 1 de setembre de 2000 i adscrit a la Facultat de Veterinària.

La seva finalitat és coordinar els ensenyaments de l’àrea de coneixement de medicina i cirurgia animal a la llicenciatura de Veterinària de la UAB. Coordina i organitza assignatures de grau i de postgrau. Pel que fa a la recerca, promou i dóna suport a les activitats i iniciatives de recerca i de transferència de coneixement del personal acadèmic del Departament.

Són membres del Departament els professors i les professores de l’àrea de coneixement de medicina i cirurgia animal, el personal investigador en formació, els i les residents de l’Hospital Clínic Veterinari (HVC), el personal d’administració i serveis i el personal de suport a la recerca que hi estigui adscrit.

El Departament organitza i desenvolupa, juntament amb el Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals de la UAB, el programa de doctorat de Medicina i Sanitat Animals, que atorga el títol de recerca en Veterinària i el de doctor/a per la UAB.

Un fet diferencial del Departament és el desenvolupament de programes de residències aprovats pels col·legis europeus d'especialitats veterinàries, i és el primer centre en tot l'Estat espanyol en què es pot dur a terme aquesta formació d'especialitats. Col·labora també en la formació de postgrau dels interns de l'Hospital Clínic Veterinari. A més, desenvolupa cursos de formació continuada per a la vessant clínica de la professió veterinària. Al Departament es desenvolupen projectes nacionals, europeus i internacionals, i s'estableixen convenis amb institucions públiques i privades. Els investigadors del Departament estan vinculats majoritàriament a diferents serveis de recerca del Departament: Servei Reproducció Equina, Servei d'Hematologia Clínica Veterinària, Servei d'Ecopatologia i Fauna Salvatge i Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària. S'investiga en línies de recerca clínica en el camp de la neurologia, l'hematologia, la medicina interna equina i de petits animals, la dermatologia, l'oftalmologia i la cirurgia. El grup de cirurgia disposa de quiròfans d'experimentació animal per a projectes propis i per a altres grups de recerca humana o animal. Actualment, es col·labora amb el Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica (CBATEG), amb el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) i amb el Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals, participant en projectes vigents i plantejant-ne de nous.

Amb aquesta presentació, volem donar a conèixer el nostre departament i les persones que en formem part, per posar a disposició de la comunitat universitària i la resta de la societat els nostres coneixements i serveis.

Dirección a cargo:

Josep Pastor Milan

Líneas de investigación

 • Línias de investigación:
 • Medicina Animal. Modelos Animales y Celulares
 • Enfermedades infecciosas-inflamatorias en animales de compañía
 • Biotecnología de la reproducción de mamíferos
 • Ecología y Salud de la Fauna Salvaje

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

 • ODS 2: Hambre cero
 • ODS 3: Salud y bienestar
 • ODS 7: Energía asequible y no contaminante
 • ODS 10: Reducción de las desigualdades
 • ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12: Producción y consumo responsables
 • ODS 13: Acción por el clima
 • ODS 14: Vida submarina
 • ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Departamento de Medicina y Cirugía Animal está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o