Departamento de Filología Francesa y Románica

 • Dirección postalMostrar en mapa

  Edifici B

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  España

Perfil de la organización

Perfil de la organización

El Departament de Filologia Francesa i Romànica de la Universitat Autònoma de Barcelona és un departament capdavanter en l’ensenyament de la llengua i de la cultura franceses, així com en el de les literatures francòfones. En els darrers anys ha esdevingut un centre de referència internacional, gràcies a la notabilíssima capacitat de recerca del seus membres i dels grups que, des de diversos àmbits, han creat dinàmiques enriquidores i sinergies que han permès una projecció exterior de gran abast.

En l’actualitat, el Departament de Filologia Francesa i Romànica de la Universitat Autònoma de Barcelona forma els estudiants en francès, italià, portugués, occità i gallec, a banda de facilitar i d’acompanyar els aprenenatges en d’altres llengües (anglès, alemany…) combinades amb el francès. Això permet als estudiants d’acabar els estudis amb un coneixement profund de la llengua i de la literatura franceses i també amb el d’una segona llengua escollida i amb un ampli coneixement filològic gràcies als estudis romànics que s'hi dispensen. En tot moment, el nostre Departament és receptiu al context en el qual s’inscriu i posa a l’abast dels estudiants les eines perquè puguin aprofundir en la reflexió sobre la cultura europea, permetent-los alhora tenir una excel·lent preparació pràctica que els servirà més tard a una adequada adaptació laboral.

El professorat del Departament de Filologia Francesa i Romànica imparteix docència a la Facultat de Filosofia i Lletres, a la Facultat de Traducció i Interpretació i a la Facultat de Ciències de l’Educació. 

Són membres del departament de Filologia Francesa i Romànica: el personal acadèmic i personal investigador en formació, el personal d’administració i serveis i els estudiants de Grau i Màster.

Dirección a cargo:

Javier Blanco Escoda

Líneas de investigación

 • Línias de investigación:
 • Análisis y tratamiento del habla
 • Diccionarios bilingües i multilingües, traducción automática
 • Enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras o segundas

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

 • ODS 3: Salud y bienestar
 • ODS 4: Educación de calidad
 • ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Departamento de Filología Francesa y Románica está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o
 • Teegarden's Star RV and H{alpha} curves

  Zechmeister, M. (Creador), Ribas, I. (Creador), Reiners, A. (Creador), Caballero, J. A. (Colaborador), Bauer, F. F. (Creador), Béjar, V. J. S. (Colaborador), González-Cuesta, L. (Colaborador), Herrero, E. (Creador), Lalitha, S. (Creador), López-González, M. J. (Colaborador), Luque, R. (Creador), Morales, J. C. (Creador), Pallé, E. (Colaborador), Rodríguez, E. (Colaborador), Rodríguez López, L. C. (Colaborador), Tal-Or, L. (Creador), Anglada-Escudé, G. (Colaborador), Quirrenbach, A. (Creador), Amado, P. J. (Creador), Abril, M. (Creador), Aceituno, F. J. (Creador), Aceituno, J. (Creador), Alonso-Floriano, F. J. (Creador), Ammler-Von Eiff, E. M. (Creador), Antona Jiménez, J. R. (Colaborador), Anwand-Heerwart, H. (Creador), Arroyo-Torres, B. (Creador), Azzaro, M. (Creador), Baroch, D. (Creador), Barrado, D. (Creador), Becerril, S. (Creador), Benítez, D. (Colaborador), Berdiñas, Z. M. (Colaborador), Bergond, G. (Creador), Bluhm, P. (Creador), Brinkmöller, M. (Colaborador), Del Burgo, B. C. (Creador), Calvo Ortega, O. R. (Creador), Cano, J. (Creador), Cardona Guillén, G. C. (Colaborador), Carro, J. (Creador), Cárdenas Vázquez, V. M. C. (Colaborador), Casal, E. (Creador), Casasayas-Barris, N. (Creador), Casanova, V. (Creador), Chaturvedi, P. (Creador), Cifuentes, C. (Creador), Claret, A. (Creador), Colomé, J. (Colaborador), Cortés-Contreras, M. (Colaborador), Czesla, S. (Creador), Díez-Alonso, E. (Colaborador), Dorda, R. (Creador), Fernández, M. (Colaborador), Fernández-Martín, A. (Colaborador), Fuhrmeister, B. (Creador), Fukui, A. (Creador), Galadí-Enríquez, D. (Colaborador), Gallardo Cava, C. I. (Creador), Garcia De La Fuente, D. L. F. J. (Creador), García-Piquer, A. (Creador), García Vargas, V. M. L. (Colaborador), Gesa, L. (Creador), Góngora Rueda, R. J. (Colaborador), González-Álvarez, E. (Colaborador), González Hernández, H. J. I. (Colaborador), González-Peinado, R. (Colaborador), Grözinger, U. (Colaborador), Guàrdia, J. (Colaborador), Guijarro, A. (Creador), De Guindos, G. E. (Creador), Hatzes, A. P. (Creador), Hauschildt, P. H. (Creador), Hedrosa, R. P. (Creador), Helmling, J. (Creador), Henning, T. (Creador), Hermelo, I. (Creador), Arabi, R. H. (Colaborador), Castaño, L. H. (Colaborador), Otero, F. H. (Colaborador), Hintz, D. (Creador), Huke, P. (Creador), Huber, A. (Creador), Jeffers, S. V. (Creador), Johnson, E. N. (Creador), De Juan, J. E. (Creador), Kaminski, A. (Creador), Kemmer, J. (Creador), Kim, M. (Creador), Klahr, H. (Creador), Klein, R. (Creador), Klüter, J. (Colaborador), Klutsch, A. (Creador), Kossakowski, D. (Creador), Kürster, M. (Colaborador), Labarga, F. (Creador), Lafarga, M. (Creador), Llamas, M. (Creador), Lampón, M. (Colaborador), Lara, L. M. (Creador), Launhardt, R. (Creador), Lázaro, F. J. (Colaborador), Lodieu, N. (Creador), Del Fresno, M. L. (Colaborador), López-Puertas, M. (Colaborador), Salas, J. F. L. (Colaborador), López-Santiago, J. (Colaborador), Madinabeitia, H. M. (Colaborador), Mall, U. (Creador), Mancini, L. (Creador), Mandel, H. (Creador), Marfil, E. (Creador), Molina, J. A. M. (Colaborador), Fernández, D. M. (Colaborador), Martin ., E. (Colaborador), Martín-Fernández, P. (Colaborador), Martín-Ruiz, S. (Colaborador), Marvin, C. J. (Creador), Mirabet, E. (Creador), Montañés-Rodríguez, P. (Colaborador), Montes, D. (Creador), Moreno-Raya, M. E. (Creador), Nagel, E. (Creador), Naranjo, V. (Creador), Narita, N. (Creador), Nortmann, L. (Creador), Nowak, G. (Creador), Ofir, A. (Creador), Oshagh, M. (Creador), Panduro, J. (Creador), Parviainen, H. (Creador), Pascual, J. (Creador), Passegger, V. M. (Creador), Pavlov, A. (Creador), Pedraz, S. (Creador), Pérez-Calpena, A. (Colaborador), Pérez Medialdea, M. D. (Colaborador), Perger, M. (Creador), Perryman, M. A. C. (Colaborador), Rabaza, O. (Creador), Ballesta, A. R. (Colaborador), Rebolo, R. (Creador), Redondo, P. (Creador), Reffert, S. (Creador), Reinhardt, S. (Creador), Rhode, P. (Creador), Rix, H. (Creador), Rodler, F. (Creador), Trinidad, A. R. (Colaborador), Rosich, A. (Creador), Sadegi, S. (Creador), Sánchez-Blanco, E. (Colaborador), Carrasco, M. A. S. (Colaborador), Sánchez-López, A. (Colaborador), Sanz-Forcada, J. (Creador), Sarkis, P. (Creador), Sarmiento, L. F. (Creador), Schäfer, S. (Colaborador), Schmitt, J. H. M. M. (Colaborador), Schöfer, P. (Colaborador), Schweitzer, A. (Creador), Seifert, W. (Creador), Shulyak, D. (Creador), Solano, E. (Creador), Sota, A. (Creador), Stahl, O. (Creador), Stock, S. (Creador), Strachan, J. B. P. (Colaborador), Stuber, T. (Creador), Stürmer, J. (Colaborador), Suárez, J. C. (Colaborador), Tabernero, H. M. (Creador), Tala Pinto, P. M. (Creador), Trifonov, T. (Creador), Veredas, G. (Creador), Vico Linares, L. J. I. (Creador), Vilardell, F. (Creador), Wagner, K. (Creador), Wolthoff, V. (Creador), Xu, W. (Creador), Yan, F. (Creador) & Osorio, M. R. Z. (Colaborador), Centre de Donnees Strasbourg (CDS), 1 jul 2019

  Dataset: Conjunto de datos