Departamento de Derecho Privado

 • Dirección postalMostrar en mapa

  Edifici B

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  España

Perfil de la organización

Perfil de la organización

El Departament de Dret Privat és va crear per acord de la Junta de Govern de 19 d’octubre de 1988 com a resultat de la desaparició i transformació del Departament de Dret en tres nous Departaments. Està situat a la Facultat de Dret (Edifici B) del Campus de Bellaterra, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Està format per quatre Àrees de coneixement (Unitats) cadascuna de les quals s'encarrega d'organitzar, coordinar i desenvolupar la docència i la investigació relacionades amb les matèries que li són pròpies:

 • Dret Civil
 • Dret Mercantil
 • Dret Processal
 • Dret Internacional Privat

I, s’integra per investigadors, que són professors d’aquests Àrees i grups d’investigació que compten amb una consolidada trajectòria en l’execució de projectes de recerca que es manifesten en les publicacions, activitats nacionals, europees i internacionals, tant individuals com conjuntes.

Dirección a cargo:

Jose Maria de Dios Marcer

Líneas de investigación

 • Línias de investigación:
 • Dret internacional privat de la Unió Europea
 • Dret comunitari d’estrangeria
 • Coherència del model jurídic comunitari i pluralitat legislativa
 • Dret de la competència
 • Problemàtica internacional de les persones jurídiques
 • La família en les relacions transnacionals
 • Incidència de la globalització en el dret internacional privat
 • Història del dret internacional privat
 • Dret civil català (bàsicament, dret de família, drets reals i dret de successions)
 • Dret civil patrimonial (obligacions i contractes)
 • Dret de la propietat intel·lectual
 • Dret antidiscriminatori
 • Dret digital i de les noves tecnologies
 • Dret dels menors
 • L'Estatut jurídic de l'empresari
 • Les societats mercantils
 • Dret de la propietat industrial
 • Contractes mercantils
 • Dret marítim
 • Títols valors
 • Dret concursal
 • L'execució civil i penal
 • El procés concursal -Les mesures cautelars
 • Les garanties processals
 • La protecció processal del consumidor
 • El tractament processal de la víctima

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

 • ODS 1: Fin de la pobreza
 • ODS 2: Hambre cero
 • ODS 3: Salud y bienestar
 • ODS 4: Educación de calidad
 • ODS 5: Igualdad de género
 • ODS 6: Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7: Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10: Reducción de las desigualdades
 • ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12: Producción y consumo responsables
 • ODS 13: Acción por el clima
 • ODS 14: Vida submarina
 • ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Departamento de Derecho Privado está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o