Departamento de Derecho Público y Ciencias Histórico Jurídicas

 • Dirección postalMostrar en mapa

  Edifici B

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  España

Perfil de la organización

Perfil de la organización

El Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques, adscrit a la Facultat de Dret de la UAB, és l’estructura bàsica encarregada de promoure i organitzar la docència i la recerca en l’àmbit que li és propi. Pel què fa a la docència, coordina els ensenyaments de les seves àrees de coneixement en una o diverses facultats o escoles, d’acord amb la programació docent de la UAB i organitza i desenvolupa programes i estudis de doctorat i de postgrau. Com a unitat bàsica de recerca, promou les activitats i iniciatives de recerca i transferència de coneixements del seu personal acadèmic i hi dóna suport.

En són membres el personal acadèmic, el personal investigador en formació, el personal d’administració i serveis que hi estigui adscrit així com els estudiants de grau i de postgrau que desenvolupin tasques de recerca sota la responsabilitat d’un membre del personal acadèmic del Departament.

El departament de Dret Públic i Ciències Historicojuríques està integrat actualment per set unitats que corresponen a les àrees de coneixement de Dret Administratiu, Dret del Treball i de la Seguretat Social, Dret Eclesiàstic de l’Estat, Dret Financer i Tributari, Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, Dret Romà i Història del Dret i de les Institucions.

Dirección a cargo:

Xavier Sola Monells

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

 • ODS 1: Fin de la pobreza
 • ODS 3: Salud y bienestar
 • ODS 4: Educación de calidad
 • ODS 5: Igualdad de género
 • ODS 7: Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
 • ODS 10: Reducción de las desigualdades
 • ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 12: Producción y consumo responsables
 • ODS 13: Acción por el clima
 • ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
 • ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Departamento de Derecho Público y Ciencias Histórico Jurídicas está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o