Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal

 • Dirección postalMostrar en mapa

  Edifici G

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  España

Perfil de la organización

Perfil de la organización

El Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal es regeix per la legislació universitària vigent, pels Estatuts de la UAB i pel seu Reglament, i està adscrit a la Facultat de Ciències de l’Educació.

Està organitzat en tres unitats on s'integren les quatre àrees de coneixement: Unitat de Didàctica de la Música (Didàctica de l’Expressió Musical), Unitat de Didàctica de les Arts Plàstiques (Didàctica de l’Expressió Plàstica i Dibuix),  Unitat de Didàctica de l’Educació Corporal (Didàctica de l’Expressió Corporal). Aquest fet palesa la gran diversitat disciplinària que caracteritza aquest departament.

Té com a finalitat fonamental promoure i organitzar la docència i la recerca. En l’àmbit de la docència, coordina els ensenyaments de les àrees de coneixement que l’integren i, d’acord amb la programació docent de la UAB, la imparteix en diverses facultats. Així mateix, organitza o col·labora en diversos màsters, postgraus i un estudi de doctorat propi del departament. Com a unitat bàsica de recerca, promou i dóna suport a les activitats i iniciatives de recerca i transferència de coneixements del seu personal acadèmic.

Des de sempre, ha intentat ser coherent amb les seves arrels i per això pretén mantenir l’esperit de l’antiga escola de Mestres Sant Cugat, que va destacar per la qualitat de la docència. En els darrers anys aquest esperit fonamentalment docent s’ha enriquit amb l’impuls de la recerca.

Volem destacar una característica en la que el nostre departament destaca de manera especial: en la seva plantilla hi ha un nombre important d’artistes que dediquen una part important de la seva tasca a fer concerts, exposicions, etc. Aquesta vessant artística, tradicionalment, s’ha integrat en la didàctica de les matèries específiques com la música, la plàstica i la dansa, i actualment, en les línies de recerca.

Dirección a cargo:

Laia Viladot Vallverdú

Líneas de investigación

 • Línias de investigación:
 • Actitudes y valores en la educación física y el deporte.
 • Evaluación formativa en educación física.
 • Desarrollo psicomotor.
 • Género de educación física-esportiva, género de educación visual.
 • Comprensión crítica de las artes y la cultura audiovisual.
 • Formación y desarrollo profesional a través de las artes visuales.
 • Experimentación del currículum: artes, identidad y diversidad.
 • Proyectos interdisciplinarios y transdisciplinarios en educación de las artes.
 • El currículum y la aplicación al aula.
 • Educación de la voz y salud vocal dels docentes.
 • Didáctica de la audición: música contemporánea, moderna y del mundo.
 • La educación musical en la etapa 0-3.
 • La educación musical en las escuelas de música.
 • El profesor de educación musical.
 • La informática musical.

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

 • ODS 3: Salud y bienestar
 • ODS 4: Educación de calidad
 • ODS 5: Igualdad de género
 • ODS 6: Agua limpia y saneamiento
 • ODS 7: Energía asequible y no contaminante
 • ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
 • ODS 10: Reducción de las desigualdades
 • ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 13: Acción por el clima
 • ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres
 • ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o