CONFRONTAR – Conflictes, fronteres, textos i arqueologia

 • Dirección postalMostrar en mapa

  Edifici B. Campus de la UAB

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  España

Perfil de la organización

Perfil de la organización

Les 'colonitzacions internes' europees, ben documentades des del segle XI, o l’expansió de la
cristiandat llatina sobre espais 'externs', tant dins (al-Andalus) com fora d’Europa, generaren
processos d’apropiació seculars, fronteres proveedores de matèries primeres i aliments, la
gestió de poblacions locals dominades i l’eclosió de conflictes d’escales diverses. El
desenvolupament de les formacions polítiques estatals va comportar l’aparició de delimitacions
geogràfiques pretesament precises i noves identitats. Es van generar estratègies de control i
d’ordenació de territoris, substituint dinàmiques econòmiques i polítiques prèvies, amb les
consegüents formes d’acomodació i resiliència dels actors locals. El nou model europeu d’espai
de frontera, amb origen en les fronteres medievals, va ser exportat fora d’Europa a partir
d’aquest mateix moment, amb particularitats locals i regionals. Cal un estudi diacrònic de
llarg abast que permeti la comparació de diferents espais geogràfics.

Dirección a cargo:

Helena Kirchner Granell

Líneas de investigación

 • Línias de investigación:
 • processos formatius i de transforamació d'espais de frontera i conflicte
 • processos de migració colonització d'època medieval i moderna
 • Organització espacial de les poblacions estudiades: formes de poblament, els espais rurals creats i transformats, i les pràctiques agràries desenvolupades
 • Poblacions conquerides: estudi arqueològic i documental
 • Abandonament de nuclis rurals

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

 • ODS 2: Hambre cero

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que CONFRONTAR – Conflictes, fronteres, textos i arqueologia está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o