ATLAS. Grup de recerca en interseccions crítiques en educació

Perfil de la organización

Perfil de la organización

Els 11 membres del grup Interseccions crítiques en educació ATLAS, han liderat o participat en 35 projectes i convenis mostrant una elevada activitat de recerca i transferència. El grup ha desenvolupat i liderat projectes de recerca nacionals (26) i internacionals (10) competitius que han comportat un total de 49 articles dels quals 14 són JCR, 5 ESCI, i 16 més Scopus, per tant, 35 són indexats en algun dels dos. S’han publicat també 7 llibres i 21 capítols de llibre, 13 d’ells en posició A. S’han defensat 11 tesis doctorals (dues amb  premi extraordinari, 6 doctorats treballen com a professors a la universitat) i hi ha 11 tesis en procés, 2 d’elles amb beca. Això mostra la capacitat formativa del grup però també la capacitat d’inserció de les persones formades en el grup. Hi ha consorcis internacionals consolidats, i de nova creació estretint lligams amb recercadors  estrangers (10), i també nacionals (15). Han participat en múltiples projectes competitius i activitats de transferència.

Dirección a cargo:

Marta Bertran Tarrés

Líneas de investigación

 • Línias de investigación:
 • Les injustícies racials/ètniques, de classe social, d'edat, de gènere, de sexualitat i de religió en l'educació
 • L'agència dels subjectes: experiències de vida, identitats, estratègies de resistència i formes d'organització col·lectiva.
 • Les vulnerabilitats, les precarietats i les exclusions-violències que afecten a grups migrats i minoritzats per raó de classe social, raça/ètnia, edat, gènere, sexualitat i religió.
 • Els discursos, els modes de producció del coneixement i les metodologies de recerca feministes, decolonials i no adultocèntriques.
 • Els conceptes, les polítiques i les pràctiques de les pedagogies crítiques, feministes, populars, corporals, artístiques i de la cultura visual.

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

 • ODS 4: Educación de calidad
 • ODS 5: Igualdad de género
 • ODS 10: Reducción de las desigualdades
 • ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
 • ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que ATLAS. Grup de recerca en interseccions crítiques en educació está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o