Advanced Stochastic Modelling

 • Dirección postalMostrar en mapa

  Entrada Central Edifici de Ciències

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  España

Perfil de la organización

Perfil de la organización

El grup duu a terme recerca metodologica i aplicacada a dades rellevants del món real. L’objectiu és analitzar problemes pràctics multidisciplinaris mitjançant tècniques de modelització estocàstica i estadística i aplicar les idees i els resultats d'aquestes investigacions teòriques a qüestions que sorgeixen d'un ampli ventall d'àmbits:
l'epidemiologia, la criminologia,finances, entre d'altres. La majoria dels reptes que sorgeixen d'aquestes àrees aplicades es converteixen en temes de recerca clau per al grup. Continuarem amb el modelatge d'esdeveniments discrets, l'anàlisi de sèries temporals, les equacions diferencials estocàstiques i convergència de processos. En l'àmbit de l'anàlisi de big data, estudiem dades funcionals relacionades amb el canvi climàtic i altres fenòmens complexos. Dins
del context de l'aprenentatge automàtic supervisat, es continuarà treballant amb els classificadors bayesians i mètriques adequades per a avaluar el seu comportament. 739 cites GS, 376 WoS. 

Dirección a cargo:

Ana Alejandra Cabaña

Líneas de investigación

 • Línias de investigación:
 • Modelatge d'esdeveniments discrets
 • Anàlisi de Sèries Temporals
 • Equacions diferencials estocàstiques i convergència de processos
 • Classificadors Bayesians
 • Aspectes teòrics de les xarxes neuronals

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:

 • ODS 3: Salud y bienestar
 • ODS 5: Igualdad de género
 • ODS 10: Reducción de las desigualdades
 • ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Huella digital

Profundizar en los temas de investigación en los que Advanced Stochastic Modelling está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de los integrantes de esta organización. Juntos, forma una huella digital única.

Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años

Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o