Xenòlits mantèl.lics lligats al vulcanisme neògeno-quaternari de Catalunya: caracterització, processos i condicions d'equilibri.

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award17 Dec 2009
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorGumer Galan Garcia (Director) & Francisco Jose Martinez Fernandez (Director)

Cite this

'