Urbamedia, un sistema d'informació geogràfica per analitzar la ciutat de Girona en conceptes clau. Experimentació a les Ciències Socials de l'Ensenyament Secundari Obligatori

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award13 Apr 1995
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorPilar Benejam Arguimbau (Director)

Cite this

'