Una discussió sobre el problema de la irreversibilitat a partir dels enfocs de Gibbs i Boltzmann

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award3 Sept 2015
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorJuan Camacho Castro (Director)

Cite this

'