Treball titulat "Estudi de la paleofauna d'una sitja de la vil·la romana de Can Roig (Pineda de Mar)" amb Maria Saña (UAB) per Joan Garriga (Màster de Prehistòria, Antiguitat i Medieval UAB)

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award1 Sept 2016
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMaria Saña Segui (Director) & Cesar Carreras Monfort (Tutor)

Cite this

'