Transformacions dels usos del sòl durant el procés de metropolitanització de la Regió Metropolitana de Barcelona. El cas del Baix Maresme (1956-2016)

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award14 Sept 2017
Original languageUndefined/Unknown
Supervisor Anna Badia Perpinyà (Director) & Enric Mendizàbal Riera (Director)

Cite this

'