Traduir documentals científics amb eines de traducció assistida per ordinador? Estudi sobre l’aplicació de memòries de traducció a la no-ficció televisiva.

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award2013
Original languageCatalan
SupervisorAnna Matamala (Director)

Cite this

'