Traducció, composició, invenció: l'autobiografia d'Orfeu a "Lo somni" de Bernat Metge

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award22 Sept 2010
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorJosep Pujol Gomez (Director)

Cite this

'